diamond-sizes

Какво значение имат каратите в диамантените бижута?

Думата карат е нещо, което чуваме всеки път когато стане дума за диаманти. Но не се бъркайте. Каратите, които изчисляват чистотата на златото, нямат абсолютно нищо общо с тези карати, за които става дума при диамантите. Каратите в диамантите определят теглото на един скъпоценен камък.

 

Каратът се използва за определяне теглото на диаманта, защото това е мерна единица, която изчислява теглото на даден предмет с изключителна прецизност и в много малки детайли и точност. Нуждата да се използва такава мерна единица каквато е каратът, идва от там, че всички стари и затвърдени мерни еденици са използвани за измерването на по-големи обеми например пшеница или брашно. Думата карат произлиза от английското “carob seeds”, което означава рожкови семена, които някога служели за мерна единица.

 

В началото на 20-ти век каратът бил застопорен на 200 милиграма, а преди това имало малки разминавания и неточности. Днес един карат е точно ? част от грама, което позволява да се измерят съвсем минимални разлики между два отделни диаманта, а от там да се определи и възможно най-точна цена. Когато чуете, че един диамант е 5 карата, Вие лесно можете да си направите извод, че камъкът тежи един грам, а от там да добиете представа и за цялостния му размер.

 

Има редица особености за да могат да се направят възможно най-прецизни изчисления. Експертите съветват да залагате винаги на търговци с по-добра репутация, защото вероятността да бъдете подведени е доста по-малка. Така например, прието е каратът на диамантите да се закръгля до второто число след десетичната запетая, например 2,700 става 2,70 карата. Световната федерация на диамантените борси е определила, че един диамант трябва да се закръгля към по горния карат единствено ако третото число след десетичната запетая е девет, например ако числото е 1,768 то трябва да се закръгли на 1,76, но ако е 1,769 карата, то се закръгля на 1,77 карата.

 

За съжаление, не малко търговци водят своя политика. Така например ако един диамант е 1,684 карата, числото често се закръгля на по-ниското число и става 1,68. Ако обаче е 1,685 или малко повече, тогава се закръгля към по-горното число, тоест 1,69. Чисто математически това може да е правилно, но що се отнася до диамантите, би следвало да се спазват други правила.

 

промоции на бижута